Courlux-01.png
                   

Pełna wersja polityki ochrony danych osobowych.

W Courlux uważamy ochronę danych osobowych za jeden z naszych priorytetów. Z tego powodu zobowiązujemy się do zachowania otwartości i przejrzystości w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.
W tym celu wdrożyliśmy politykę, która określa zasady, na podstawie których przetwarzane i chronione są twoje dane osobowe.

Kto weryfikuje moje dane osobowe?

Weryfikacja danych osobowych, które nam przekazujesz, jest przeprowadzana przez Courlux International S.A. Podobnie Courlux International S.A. odpowiada za twoje dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Courlux International
Route de la Broye 117
1623 Semsales
Szwajcaria
Upoważniony przedstawiciel: Lars Enström
VAT nr CHE – 112.040.774 VAT

Gdzie są przechowywane moje dane osobowe?

Dane, które zbieramy od Ciebie, są przechowywane w Szwajcarii, a także mogą być przesyłane i przetwarzane w krajach w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub poza nim. Wszelkie takie przekazywanie twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przesyłane poza EOG, Courlux stosuje takie środki zabezpieczające, jak Standardowe klauzule umowne i Privacy Shield w odniesieniu do krajów dla których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są udostępniane w ramach Grupy Courlux i jej partnerów umownych.
Twoje dane osobowe nigdy nie będą dostarczane, wymieniane lub sprzedawane w celach marketingowych stronom trzecim spoza Grupy Courlux. Dane osobowe przekazywane stronom trzecim służą wyłącznie do świadczenia naszych usług.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Poinformujemy Cię w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych, które zbieramy od Ciebie, czy ujawnienie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy prawa, wymagane do celów umownych, lub opcjonalne. W stosownych przypadkach określamy konsekwencje Twojej decyzji o nieprzekazywaniu Twoich danych osobowych.

Jakie są moje prawa?

Prawo dostępu:
W każdej chwili masz prawo żądać informacji dotyczących danych osobowych, które przechowujemy. W tym celu możesz skontaktować się z Courlux, który prześle Ci odpowiednie informacje przez e-mail.

Prawo do przenoszenia danych osobowych:
Ilekroć Courlux przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych w formacie uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego, który zostanie dostarczony Tobie lub innej osobie. To prawo dotyczy wyłącznie danych osobowych, które nam przekazałeś.

Prawo do poprawiania:
Masz prawo żądać korekty swoich danych osobowych w przypadku, gdy twoje dane osobowe są niepoprawne i masz prawo do uzupełniania niekompletnych danych osobowych.
Jeśli posiadasz konto w Courlux, możesz modyfikować swoje dane osobowe w ustawieniach swojego konta poprzez chroniony hasłem dostęp do strony Courlux.

Prawo do usunięcia:
W każdej chwili masz prawo zażądać usunięcia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Courlux, z wyjątkiem następujących sytuacji:
* Masz otwartą sprawę w dziale obsługi klienta
* Masz zlecenie w toku, które nie zostało wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* Masz zadłużenie w stosunku do firmy Courlux, niezależnie od metody płatności
* Jesteś podejrzany/a o nadużycie naszych usług lub niewłaściwie wykorzystałeś/łaś nasze usługi w ciągu ostatnich czterech lat
* Twój dług został przypisany osobie trzeciej w ciągu ostatnich trzech lat lub w ubiegłym roku w przypadku śmierci klienta
* Jeśli dokonałeś/aś zakupu, twoje dane osobowe związane z transakcją zostaną zachowane do celów księgowych

Prawo do zaskarżania przetwarzania w oparciu o uzasadnioną podstawę:
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez Courlux Twoich danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes. Courlux powstrzyma się od dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że Courlux wykaże, że istnieje uzasadniona podstawa w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które będą miały pierwszeństwo przed Twoimi interesami i prawami, lub jeżeli Courlux wykaże uzasadnienie prawne dla takiego przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego:
Masz prawo sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu, w tym opartym na profilowaniu i analizom do celów marketingu bezpośredniego.
Możesz poprosić o wyłączenie z marketingu bezpośredniego przy użyciu następujących metod:
* Korzystając z poczty e-mail lub innych danych kontaktowych podanych na stronie internetowej firmy

Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Masz prawo zażądać od Courlux ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:
* Jeśli sprzeciw przetwarzania oparty jest na istnieniu uzasadnionego interesu Courlux, Courlux ograniczy przetwarzanie wszystkich danych osobowych do czasu zweryfikowania istnienia uzasadnionej podstawy.
* Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, Courlux musi ograniczyć przetwarzanie takich danych osobowych do czasu sprawdzenia poprawności danych osobowych.
* Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możesz sprzeciwić się usunięciu danych osobowych i zażądać zamiast tego ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
* Jeśli Courlux nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale dane osobowe są wymagane do obrony roszczeń prawnych.

Jak mogę korzystać z moich praw?

Ponieważ bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych, konsultanci obsługi klienta są gotowi odpowiedzieć na twoje pytania i prośby.

Inspektor ochrony danych:

Aby zapewnić ciągłość przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób bezpośredni, dokładny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem dataprotection@courlux.com. Prosimy w polu tematu e-mail wpisać DPO (Data Protection Officer – inspektor ochrony danych).

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli uważasz, że Courlux przetwarza Twoje dane osobowe w nieprawidłowy sposób, możesz skontaktować się z nami. Ponadto, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Aktualizacje Polityki Ochrony Danych Osobowych:

Może zaistnieć konieczność zaktualizowania naszej Polityki ochrony danych osobowych. Aktualna wersja Zasad ochrony danych osobowych jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w Polityce ochrony danych osobowych, takich jak cele, dla których używane są Twoje dane osobowe, tożsamość administratora i twoje prawa.

Skontaktuj się z nami

Serwis Klientów:
U.P. Warszawa 147,
Skr. Poczt. 27
05-077 Warszawa
Tel: 22 292 69 00

ZALOGUJ SIĘ

Wyślij wiadomość do obsługi klienta.

Zaprenumeruj newsletter i bądź na bieżąco z naszymi nowościami! Wprowadź swój adres emailowy:

Courlux International SA,
Route de la Broye 117,
CH – 1623 Semsales, Switzerland

Copyright © 2004-2022 Courlux International SA – CH-217-3531930-1, VAT: IM2030000072. All Rights Reserved. Podane ceny zawierają podatek VAT.

Wybierz kraj:

se   no   dk   fi   cz   sk  pl   hu   nl  pt   be

ZGODA NA COOKIES

Ta strona używa tak zwanych plików cookie. Plik cookie to plik tekstowy zapisywany podczas łączenia się ze stroną internetową; podczas następnej wizyty w tej samej witrynie dane z komputera użytkownika lub podobnych urządzeń komputerowych, takich jak telefony komórkowe, są wysyłane z powrotem. Plik cookie jest przechowywany w połączeniu z plikami używanymi przez przeglądarkę komputerową lub odpowiedni program. Użytkownik komputera może łatwo zapoznać się z danymi, wyłączyć lub usunąć pliki cookie. Często na stronie internetowej używane są pliki cookie, gdyż są one używane do podstawowych funkcji.
 

Czy mogę zdecydować, aby nie używać plików cookie na tej stronie?

Tak, możesz nie używać plików cookie. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Pliki cookie nie zostaną zapisane, jednak może to oznaczać, że niektóre funkcje naszej strony nie będą działać poprawnie.

Przetwarzanie danych osobowych

Dlaczego moje dane osobowe są przetwarzane?

Używamy danych osobowych do przesyłania komunikatów marketingowych, prowadzenia ankiet i przesyłania zaproszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, rozmów telefonicznych i zwykłej poczty.
Aby zoptymalizować Twoje doświadczenia z produktami Courlux, dostarczymy Ci odpowiednie informacje, polecimy produkty i przekażemy dostosowane oferty. Wszystkie nasze usługi premium są oparte na Twoich poprzednich zakupach, preferencjach dotyczących wyświetlania produktów i informacjach, które nam przekazujesz.

Jakie typy danych osobowych są przetwarzane?

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
* Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres i kod pocztowy
* Adres e-mail
* Numer telefonu
* Tabela rozmiarów ubrań
* Historia zakupów
* Wzorce nawigacji i przeglądania strony internetowej

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Dane przekazywane stronom trzecim są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia wyżej wymienionych usług firmom telemarketingowym i dostawcom usług technicznych w celu dystrybucji marketingu bezpośredniego za pomocą środków fizycznych i cyfrowych.
Twoje dane nigdy nie są ujawniane, sprzedawane ani przekazywane w celach marketingowych stronom trzecim spoza Grupy Courlux.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie na marketing bezpośredni, z wyjątkiem dokumentów marketingowych wysyłanych pocztą, w tym katalogów, telemarketingu i e-mail marketingu, w przypadku których przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes.

Prawo do odwołania zgody:

W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę/ wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych oraz na przedmiotowy marketing bezpośredni. W takim przypadku Courlux nie będzie już mógł używać marketingu bezpośredniego do wysyłania ofert i informacji, jeśli jest to uzależnione od Twojej zgody lub wniesionego sprzeciwu.
Możesz poprosić o wyłączenie z marketingu bezpośredniego przy użyciu następujących metod:
Korzystanie z instrukcji zawartych w każdej wiadomości marketingowej, przy użyciu informacji kontaktowych podanych w każdej wiadomości marketingowej

Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, dopóki nie wycofasz swojej zgody. Jeśli chodzi o marketing e-mailowy, uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli nie czytałeś wiadomości e-mail w ciągu ostatnich trzech lat. Następnie twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Prosimy o przeczytanie pełnej wersji naszej Polityki ochrony danych osobowych.

Zasady i warunki handlowe

1. Darmowe członkostwo

Za członkostwo w klubie nie pobiera się żadnych opłat – płacisz tylko za zakupione produkty.

2. Prosty sposób rezygnacji z członkostwa

W każdym momencie możesz zrezygnować z członkostwa – poinformuj o tym Biuro Obsługi Klienta.

3. Ceny towarów

Cena brutto plus opłaty pocztowe i koszty wysyłki.

4. Brak obowiązku zakupu

Jesteśmy przekonani, że klienci będą kupować nasze produkty, gdyż oferujemy atrakcyjne ceny oraz wygodny system dostaw. Nie ma żadnego obowiązku dokonywania zakupów – klient sam wybiera, czy chce nadal otrzymywać nasze produkty do domu po doskonałej, niskiej cenie.

5. Paczki klubowe

Dostawa odbywa się zawsze prosto do skrzynki pocztowej. Z dołączonej broszury, która opisuje następną paczkę klubową, dowiesz się więcej o produktach, promocjach i cenach, tak więc zawsze jest dużo czasu, aby zrezygnować z kolejnej przesyłki, jeśli tego sobie życzysz.

6. Obsługa klienta

Jeśli masz pytania, chcesz zmienić daty dostaw albo zrezygnować z członkostwa w klubie, wystarczy skontaktować się z Serwisem Klientów, U.P. Warszawa 147, Skr. Poczt. 27, 05-077 Warszawa, dzwoniąc pod numer 22 292 69 00 albo logując się na stronie internetowej za pomocą numeru potwierdzającego zamówienie oraz kodu internetowego. Gdy będziesz się z nami kontaktować, prosimy o podanie numeru klienta – pozwoli to zaoszczędzić czas nam jak i Tobie. Nie zapomnij nas poinformować w przypadku zmiany swojego adresu.

7. Opłaty

Zapłaty można dokonywać za pomocą druku przekazu dołączonego do specyfikacji. W razie dokonywania zapłaty w inny sposób niż z użyciem druku przekazu, prosimy pamiętać o podaniu swojego numeru klienta, który figuruje na samym dole specyfikacji. Za każdym razem jest wystarczająco dużo czasu na zapłacenie należności za przesyłkę. Jednakże zawsze należy sprawdzić termin płatności podany w specyfikacji. W przypadku braku płatności wyślemy monit przypominający – do kwoty podstawowej doliczymy dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości 15,00 zł. Jeśli będziemy zmuszeni dokonać windykacji należności, dojdą dodatkowe opłaty z tytułu kosztów windykacji w kwocie 20,00zł. Nie przyjmujemy opłat w gotówce ani opłat zaliczkowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany cen bez uprzedzenia. W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z serwisem klienta.

8. Warunki dostawy

Poczta dokonuje w imieniu Klienta przewozu i wypełnienia formalności związanych z odprawą towarów zamówionych w Courlux INT SA, których Klient jest odbiorcą. Z faktem tym nie wiążą się dla Klienta żadne dodatkowe koszty. W przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą (braku dostawy) należy jak najszybciej skontaktować się z obsługą klienta. 

9. Reklamacje

Jeśli nasze produkty mają wady lub zostały uszkodzone w czasie transportu, należy je nam odesłać wraz ze specyfikacją na adres do zwrotów podany w przesyłce. Prosimy o podanie, przyczyny zwrotu, informacji, czy życzysz sobie otrzymać nowe produkty w zamian za wadliwe/uszkodzone i swojego numeru klienta oraz ewentualnie swojego numeru kontaktowego. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki z reklamowanym produktem. O ich uznaniu zostaniesz poinformowany telefonicznie, za pomocą e-maila albo listownie jeśli zajdzie taka konieczność.

10. Zwrot i prawo odesłania przesyłki

Jeśli jakaś przesyłka nie spełnia Twoich oczekiwań, lub jeśli żałujesz dokonanego zakupu, masz prawo dokonać zwrotu produktów w ciągu 14 dni w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu (aby uniknąć nieporozumień najlepiej wysłać listem poleconym).
UWAGA! Należy zawsze odesłać całą paczkę klubową, by otrzymać zwrot pieniędzy (jeśli już zapłaciłeś za przesyłkę). Równowartość zwracanego towaru (odliczając koszty wysyłki) otrzymacie Państwo przelewem bankowym na konto w ciągu ok. 3 tygodni. Koszty wysyłki w przypadku zwrotu pokrywa klient. Adres do zwrotów podany jest w każdej przesyłce.

11. E-mail

Poprzez podanie adresu e-mail, wyrażasz zgodę na kontaktowanie się z Tobą drogą elektroniczną w celach marketingowych przez grupę Courlux lub współpracujących z nią partnerów.

12. Kontakt z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności , praktyk związanych z naszymi serwisami internetowymi lub z zachowaniem prywatności przez Courlux International SA, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

13. Informacja o prawach autorskich

Niniejsza strona internetowa oraz jej treść są objęte prawem autorskim i stanowi własność Courlux International SA.

Zabrania się wszelkiej formy redystrybucji lub reprodukcji części lub całości jej treści w dowolnej formie, chyba że uzyskano wcześniej pisemną zgodę od Courlux International SA. Bez uzyskania naszej wyraźnej pisemnej zgody nie wolno dystrybuować lub wykorzystywać tych treści do celów komercyjnych. Zabrania się także przekazywania lub przechowywania tych treści na stronach internetowych lub na innym nośniku elektronicznym.

Sprzedawca: Courlux Int. SA CH-1623, Semsales, Switzerland. CH-217-3531930-1, VAT: IM2030000072